Aktuality

DOVOLENÁ
11.2.2023

Vážení pacienti,
v době od 13.2 do 17.2.2023 MUDr. Cesar nepřítomen.

Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na MUDr.Hraběte, či MUDr. Cesarovou, kteří dle svých časových možností mohou poskytnout případnou neodkladnou stomatologickou péči.

Děkujeme za pochopení


DOVOLENÁ
22.12.2022

Vážení pacienti,
v době od 23.12. 2022 do 2.1.2023 jsou MUDr.Hrabě, Cesar a Cesarová nepřítomni.

Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí například na níže uvedená pracoviště, která mohou dle svých časových možností a po telefonické domluvě poskytnout neodkladnou stomatologickou péči.

Děkujeme za pochopení


DOVOLENÁ
28.7.2022

Vážení pacienti,
v době od 29.7 do 6.8.2022 jsou MUDr.Cesar a sestřička nepřítomni,
v době od 25.7 do 12.8.2022 jsou rovněž nepřítomné MUDr.Cesarová a její sestřička.

Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na MUDr. Hraběte, který dle svých časových možností a po telefonické domluvě může poskytnout neodkladnou stomatologickou péči.

V době jeho nepřítomnosti pak možno využít zubní pohotovosti na níže uvedených adresách.

Děkujeme za pochopení


DOVOLENÁ
1.7.2022

Vážení pacienti,
v době od 1.7 do 10.7.2022 jsou MUDr.Cesar, sestřička i recepční nepřítomni.
Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na MUDr. Hraběte, či MUDr. Cesarovou, kteří dle svých časových možností a po telefonické domluvě mohou poskytnout neodkladnou stomatologickou péči.

V době jejich nepřítomnosti pak možno využít zubní pohotovosti na adresách:

Městská poliklinika Praha
Spálená 12, Praha 1, tel. 222 924 268

ordinační hodiny:
pondělí – čtvrtek: 18:00 – 23:30
pátek – sobota: 16:00 – 6:00
sobota – neděle: 7:00 – 6:00
neděle – pondělí: 7:00 – 6:00

Stomatologická klinika Prague City Dental
Klimentská 20, Praha 1, tel. 775 785 222, a webové stránky kliniky
ordinační hodiny: po telefonické dohodě

Stomatologická klinika ERPET MEDICAL CENTRUM
Pštrossova 10, Praha 1
tel. 724 511 547,  a webové stránky kliniky

ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 17.00, po telefonické dohodě

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, Praha 4, pavilon B1 (vpravo od hlavní brány)
tel. 261 083 546

ordinační hodiny
pondělí – pátek: 17.30 – 22.30
sobota, neděle, svátek: 7.30 – 22.30

Děkujeme za pochopení


DOVOLENÁ
7.2.2022

Vážení pacienti,
v době od 7. do 13.2. je MUDr.Cesar nepřítomen.
Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na MUDr. Hraběte, či MUDr. Cesarovou, kteří dle svých časových možností a po telefonické domluvě mohou poskytnout neodkladnou stomatologickou péči.

Děkuji za pochopení


DOVOLENÁ
12.7.2021

Vážení pacienti,
v době od 12.7 do 30.7.2021 jsou MUDr.Cesar a sestřička nepřítomni.
Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na MUDr. Hraběte, či MUDr. Cesarovou, kteří dle svých časových možností a po telefonické domluvě mohou poskytnout neodkladnou stomatologickou péči.

V době jejich nepřítomnosti pak možno využít zubní pohotovosti na adresách:

Městská poliklinika Praha
Spálená 12, Praha 1, tel. 222 924 268

ordinační hodiny:
pondělí – čtvrtek: 18:00 – 23:30
pátek – sobota: 16:00 – 6:00
sobota – neděle: 7:00 – 6:00
neděle – pondělí: 7:00 – 6:00

Stomatologická klinika Prague City Dental
Klimentská 20, Praha 1, tel. 775 785 222, a webové stránky kliniky
ordinační hodiny: po telefonické dohodě

Stomatologická klinika ERPET MEDICAL CENTRUM
Pštrossova 10, Praha 1
tel. 724 511 547,  a webové stránky kliniky

ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek: 9.00 – 17.00, po telefonické dohodě

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, Praha 4, pavilon B1 (vpravo od hlavní brány)
tel. 261 083 546

ordinační hodiny
pondělí – pátek: 17.30 – 22.30
sobota, neděle, svátek: 7.30 – 22.30

Děkujeme za pochopení


nepřítomnost
18.12.2020

Vážení pacienti,

v době 18.12.2020-6.1.2021 jsou MUDr.Cesar a sestřička nepřítomni.

Případní pacienti s akutními stomatologickými obtížemi nechť se, prosím, obrátí na některé z níže uvedených pražských pracovišť, která dle svých časových a technických možností mohou poskytnout neodkladnou stomatologickou péči.

Viz.: http://dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=281.

Děkujeme za pochopení


DOČASNĚ MIMO PROVOZ
25.11.2020

Vážení pacienti,

ve dnech 25.-30.11. jsou ordinace MUDr.Hraběte a MUDr.Cesara mimo provoz z důvodu stěhování pracoviště na novou, níže uvedenou adresu. Případní pacienti s akutními, či subakutními obtížemi, nechť, prosím, od 30.11. volají na původní telefon 222781369, či píší na 724805063. Tato čísla se stěhují s námi a od.30.11. by měla být opět v provozu.

děkujeme za pochopení,

kolektiv lékařů Hrabě & Cesar


STĚHUJEME SE
8.11.2020

Vážení pacienti,

rádi bychom Vám oznámili, že od 1.12.2020 nás najdete na adrese:

Doudova 10, Praha 4 (rohový pozemek), 2.nadzemní podlaží

kde jsme pro Vás kompletně zrekonstruovali patro jedné starší vily. Tato akvizice nám umožní, zejména po stránce personální, zdokonalit naše služby, tj. například zřídit pozici recepční, přijmout další kolegyni, či kolegu, nebo nabídnout služby hygienistky častěji, než jeden den v týdnu…

Vzhledem ke značné ekonomické náročnosti celé akce zvící milionů korun jsme pochopitelně byli nuceni adekvátně upravit ceník našich služeb nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění tak, aby výše investované mohlo být i spláceno. Více v sekci ceník.

kolektiv lékařů Hrabě & Cesar


nepřítomnost
13.7.2020

Vážení pacienti,

v době 13.7.-2.8. jsou MUDr.Cesar a sestřička nepřítomni.

Případní pacienti s akutními stomatologickými obtížemi nechť se, prosím, obrátí na MUDr.Hraběte, který dle svých časových a technických možností může poskytnout neodkladnou stomatologickou péči, nebo na některé z níže uvedenýc pražských pracovišť tuto péči poskytující.

Viz.: http://dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=281.

Děkujeme za pochopení


téměř normální provoz...
11.5.2020

Vážení pacienti,

od dnešního dne obnovujeme provoz v našich běžných pracovních hodinách. Personální situaci na pracovišti nám sice stále komplikuje omezený provoz školek, ale kromě rozsáhlých, déle trvajících úkonů( zejména ve smyslu broušení zubů a úkonů, kdy nelze fixovat kofferdam a vzniká značné množství infekčního aerosolu) se snažíme zajistit běžné spektrum námi poskytovaných výkonů.

MUDr.Cesar


pracujeme dále...
24.3.2020

Vážení pacienti,

podařilo se nám vlastními silami doplnit alespoň minimální zásobu pracovních ochranných pomůcek, avšak vzhledem k neutěšené epidemiologické situaci a rodinné situaci našich zaměstnatnců (i nadále zavřené školky a školy...) musíme i nadále výrazně omezovat provoz naší ordinace a spektrum prováděných výkonů.

Nicméně pacientům, kteří:

se snažíme zajistit alespoň neodkladnou péči, provedení plánovaných výkonů, které lze jen obtížně odložit, případně výkonů, kdy lze nebezpečí nákazy personálu a kontaminace ordinace redukovat použitím kofferdamu.

V tuto chvíli nelze realizovat výkony, při nichž vzniká velké množství infekčního aerosolu, jako broušení na protetické práce, rozsáhlé výplně bez možnosti fixace kofferdamu, či úkony zubní hygieny. Ani provádění odložitelných výkonů chirurgických není možné...

S ohledem na překotný vývoj situace a z výše uvedených rodinných důvodů neplatí v tuto chvíli naše obvyklé, roky neměnné ordinační hodiny a ošetření bude možné pouze po předchozí domluvě telefonické na 222 781 369, či sms na 724 805 063(obé v podvečerních hodinách).

Děkuji za pochopení

MUDr.Cesar


bez roušek už ne...
15.3.2020

Vážení pacienti,

vzhledem k trvající nedostupnosti a neobjednatelnosti ochranných pomůcek nutných pro naši práci (a to nejen respirátorů, ale již i standartních vyšetřovacích roušek) a vzhledem k současné absenci péče o naše malé děti po dobu výkonu zaměstnání jsem nucen od 16.3. výrazně omezit provoz naší ordinace.

Podaří-li se nám vlastními cestami sehnat opět alespoň několik kusů respirátorů a roušek, budeme se snažit nabídnout našim pacientům, kteří:

alespoň neodkladnou péči a omezené spektrum výkonů.

S ohledem na překotný vývoj situace a z výše uvedených rodinných důvodů neplatí v tuto chvíli naše obvyklé, roky neměnné ordinační hodiny a ošetření bude možné pouze po předchozí domluvě telefonické, či sms (obé v podvečerních hodinách).

Děkuji za pochopení

MUDr.Cesar


nepřítomnost
20.11.2019

Vážení pacienti, v době 20.-22.11. je MUDr.Cesar z rodinných důvodů nepřítomen. Případní pacienti s akutními stomatologickými obtížemi nechť se, prosím, obrátí na MUDr.Hraběte, který dle svých časových a technických možností poskytne případnou neodkladnou stomatologickou péči, nebo na některé z pražských pracovišť poskytujících neodkladnou stomatologickou péči. Viz.: http://dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=281.


aktualizace ceníku
9.1.2019

Vážení pacienti, vzhledem k razantnímu a skokovému nárůstu mzdových a materiálových nákladů, jakož i cen služeb některých našich subdodavatelů na jedné straně a stále zcela nedostatečnému ohodnocení naší práce ze strany zdravotních pojišťoven na druhé straně (viz. např. úhrady preventivních prohlídek, extrakcí, zhotovení celkových náhrad...) jsme byli nuceni adekvátně upravit ceny našich služeb nehrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění. Děkujeme za pochopení.


dovolená Vánoce-Nový rok
20.12.2018

V době od 21.12.2018 do 6.1.2019 MUDr.Hrabě a MUDr.Cesar neordinují. Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na některé z pražských pracovišť poskytujících neodkladnou stomatologickou péči. Viz.: http://dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=281 .


omezení provozu
3.9.2018

Vážení klienti, ze zdravotních a personálních důvodů byl nucen MUDr.Cesar upravit pracovní dobu následujícím způsobem:

Děkujeme za pochopení


letní dovolená
29.7.2018

V období 30.7.-12.8.2018 jsou MUDr.Cesar a sestřička nepřítomni. Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na MUDr.Hraběte, či MUDr.Danela, kteří dle svých časových možností mohou poskytnou neodkladnou stomatologickou péči.


nelze-li se dovolat
13.6.2018

Vážení klienti, vzhledem ke značnému zájmu a naprosté vytíženosti našeho pracoviště je bohužel často velmi obtížné se k nám dovolat. Děje-li se vám tak opakovaně, napiště nám, prosím, sms na číslo 724 805 063. Jakmile to bude možné, ozveme se vám zpět. Děkujeme za pochopení.


dovolená Vánoce-Nový rok
22.12.2017

V době od 22.12.2017 do 3.1.2018 MUDr.Hrabě a MUDr.Cesar neordinují. Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na některé z pražských pracovišť poskytujících neodkladnou stomatologickou péči. Viz.: http://dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=281 .


Změna pracovní doby MUDr.Cesara
10.12.2017

Z důvodu zájmu ze strany pacientů Dr.Cesar ordinuje nově v pondělí od 12. do 18.hod.


Dne 24.4. MUDr.Cesar ze zdravotních důvodů neordinuje.
21.4.2017
Zaostřeno na detail
20.4.2017

Zakoupili jsme pro vás prismatické lupové brýle Carl Zeiss, které zvětšují ošetřovanou oblast 4,3x a umožňují tak nejen dokonalejší diagnostiku, ale zejména preciznější provedení léčebného výkonu.


Nový přístroj naší zubní hygienistky!
20.4.2016

Pro zdokonalení péče poskytované naší zubní hygienistkou, paní Bekovou, zakoupili jsem do našich ordinací jeden z nejmodernějších přístrojů od švýcarské firmy EMS!


Nové telefonní číslo pro SMS
23.10.2015

V sekci kontakty nově najdete telefonní číslo pro zasílání SMS. Toto číslo je určeno zejména pro rušení domluvených termínů vyšetření.


dovolená Vánoce-Nový rok
22.12.2015

V době od 22.12.2015 do 4.1.2016 MUDr.Hrabě a MUDr.Cesar neordinují. Případní pacienti s akutními obtížemi nechť se, prosím, obrátí na některé z pražských pracovišť poskytujících neodkladnou stomatologickou péči. Viz.: http://dent.cz/detail-text.php?id_strana=2&id_text=281 Děkujeme za pochopení.